Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων exams στην έκδοση 3.11.1 . Υπενθυμίζουμε ότι η νέα έκδοση προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:
Ασκήσεις
β€’ Βελτιώσεις στην εξαγωγή των αναλυτικών αποτελεσμάτων σε μορφή csv. Εμφανίζονται όλες οι προσπάθειες του χρήστη και υποστηρίζονται οι δυναμικές ερωτήσεις της άσκησης.
β€’ Προσθήκη νέου τύπου εμφάνισης άσκησης Μία ερώτηση ανά σελίδα χωρίς επιστροφή σε προηγούμενες ερωτήσεις. Ο χρήστης εκτελεί την άσκηση αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί / επιστρέψει στις προηγούμενες ερωτήσεις.
β€’ Στις ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις αν οριστεί αρνητική βαθμολογία σε επιμέρους απαντήσεις, γίνεται έλεγχος έτσι ώστε η τυχόν αρνητική βαθμολογία του χρήστη στην ερώτηση να μετατραπεί σε μηδέν.
β€’ Διατήρηση των κατηγοριών των ερωτήσεων κατά την κλωνοποίηση της τράπεζας ερωτήσεων.
β€’ Απενεργοποίηση της εξαγωγής / εισαγωγής σε μορφή QTI.
Εργασίες
β€’ Εμφάνιση των εργασιών ανά σελίδες. Προσθήκη αναζήτησης.
β€’ Διόρθωση σφάλματος (σε κάποιες περιπτώσεις) βαθμολόγησης μέσω ρουμπρίκας / κλίμακας.
Ομάδες χρηστών
β€’ Δυνατότητα εισαγωγής χρηστών σε ομάδα δίνοντας τα στοιχεία τους (είτε όνομα χρήστη είτε αριθμό μητρώου).
Θεματικές Ενότητες
β€’ Βελτιώσεις στην προσθήκη ασκήσεων / εργασιών.
Ερωτηματολόγια

Προσθήκη νέων επιλογών:

β€’ Ενεργοποίηση πολλαπλών υποβολών από τα μέλη. Αν ενεργοποιηθεί, ο χρήστης μπορεί να ξανακάνει και άλλη υποβολή (εκτός από την αρχική). Προφανώς η πρώτη υποβολή ακυρώνεται και μετράει η δεύτερη.
β€’ Ενεργοποίηση απάντησης ‘δεν ξέρω / δεν απαντώ’. Η επιλογή β€œδεν ξέρω / δεν απαντώ” εμφανίζεται (σε ερωτήσεις επιλογής με μοναδική απάντηση) ή όχι.
β€’ Κλωνοποίηση: Ο διαχειριστής μπορεί να κλωνοποιεί ερωτηματολόγια σε όλα τα μαθήματα.
Γραμμή Μάθησης
β€’ Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή συνδέσμων.
β€’ Διόρθωση σφαλμάτων κατά την εξαγωγή / εισαγωγή σε SCORM / IMSCP.
--
Δ/νση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών