Οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου (και έτη εισαγωγής απο το 2015 και έπειτα -Ψηφιακό Άλμα-), έχουν επιλέξει την παραλαβή των πτυχίων τους δια ζώσης απο την γραμματεία του Τμήματος.
Με την παραλαβή του πτυχίου οι εν λόγω φοιτητές παραλαμβάνουν και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά (αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό νόμιμης και φορολογικής χρήσης, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικό αντιστοιχίας ecdl, πιστοποιητικό κατεύθυνσης όπου προβλέπεται, πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και παράρτημα διπλώματος)

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι απόλυτα συνεπής στην ώρα προσέλευσής τους προς αποφυγή συνωστισμού και απαραιτήτως φορώντας μάσκα!

1060891 4/8/2021 10:00 πμ
1048505 4/8/2021 10:15 πμ
1048377 4/8/2021 10:30 πμ
1048369 4/8/2021 11:00 πμ
1060906 4/8/2021 11:15 πμ
1048448 4/8/2021 11:30 πμ
1060848 5/8/2021 10:00 πμ
1030874 5/8/2021 10:15 πμ
1048485 5/8/2021 10:30 πμ
1060827 5/8/2021 10:45 πμ
1048388 5/8/2021 11:00 πμ
1057880 5/8/2021 11:15 πμ