Σας ενημερώσουμε ότι:

(1) Kατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Τμήμα Μαθηματικών προχώρησε στην προκήρυξη 20
θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του ΠΜΣ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" (διάρκειας 2 εξαμήνων-Χωρίς Δίδακτρα)

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών , 26504
Ρίο, Πάτρα. (Κτήριο
Βιολογίας/Μαθηματικών, 1ος Όροφος, Γρ.
152, Τηλ. 2610996747, e-mail: hpanag@upatras.gr).
Ιστοσελίδα: https://www.math.upatras.gr/el/studies/msc/thama

(2) Επισυνάπτεται η ΑΦΙΣΑ του μεταπτυχιακού προγράμματος ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.

(3) Oλοκληρώθηκε η 1η Φάση επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ και απο 25 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου ακολουθεί η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων για επιλογή νεοεισερχομένων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ.


Με τιμή

Δημήτρης Γεωργίου
Καθηγητής
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 ΠΑΤΡΑ