Σας ενημερώνουμε ότι στον Ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει αναρτηθεί το Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022.

https://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable *

*με κάθε επιφύλαξη για τυχόν αλλαγές.

.............................................
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα
Τ.Κ. 26504