Σας ενημερώνουμε ότι για το ΣΑΒΒΑΤΟ 29/5/2021 το πρωί (από 08:00 έως 14:00) έχουν προγραμματισθεί ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο της ΒΥΠ και θα τεθεί εκτός λειτουργίας το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα του Ψηφιακού Άλματος, της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ και της ΒΥΠ.

Επίσης, δεν θα λειτουργούν για το ίδιο χρονικό διάστημα το δίκτυο και οι υπηρεσίες δικτύου όπως οι: mussa, eclass, exams, idp, email, alumni, sis

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Αχιλλέας Χαντζόπουλος