Ενημερώνονται οι κκ φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 1999 και παλαιότερα, ότι οι εγγραφές & δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 ώρα 23:59.

Αρχική Ανακοίνωση: https://my.math.upatras.gr/forum6/thread5527.html