Οι ανανεώσεις εγγραφών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών με έτος εισαγωγής από το 2000-2001 έως και 2014-2015, θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου: http://eadmin.math.upatras.gr/uni/up...math/index.jsp έως και την Παρασκευή 30/04/2021 και ώρα 23:59.

Αρχική Ανακοίνωση: https://my.math.upatras.gr/forum6/thread5479.html