Οι ανανεώσεις εγγραφών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου: https://progress.upatras.gr/ έως και την Παρασκευή 30/04/2021 και ώρα 23:59.

Αρχική Ανακοίνωση: https://my.math.upatras.gr/forum6/thread5480.html