Οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου, έχουν επιλέξει την παραλαβή των πτυχίων τους δια ζώσης απο την γραμματεία του Τμήματος.
Με την παραλαβή του πτυχίου οι εν λόγω φοιτητές παραλαμβάνουν και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά (αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό νόμιμης και φορολογικής χρήσης, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικό αντιστοιχίας ecdl, καθώς και παράρτημα διπλώματος, πιστοποιητικό κατεύθυνσης και παιδαγωγικής επάρκειας όπου προβλέπεται)

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Απριλίου 2021.
Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι απόλυτα συνεπής στην ώρα προσέλευσής τους προς αποφυγή συνωστισμού και απαραιτήτως φορώντας μάσκα!

1054271: ώρα προσέλευσης 11:00
1048458: ώρα προσέλευσης 11:15
09091: ώρα προσέλευσης 11:30
10105: ώρα προσέλευσης 11:45
1057464: ώρα προσέλευσης 12:00
13240: ώρα προσέλευσης 12:15
1051426: ώρα προσέλευσης 12:30
14359: ώρα προσέλευσης 12:45