Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “eclass” καθώς και η πλατφόρμα εξετάσεων “exams.eclass” του Πανεπιστημίου Πατρών,
δεν θα είναι διαθέσιμες την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου από 20:00 έως 22:00,
λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.9.2 στην έκδοση 3.10.


Θεόδωρος Σερεμέτης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Τεχνολογίας Υπολογιστών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Δικτύων & Μηχανοργάνωσης