Η πλήρης ανακοίνωση βρίσκεται στον σύνδεσμο

http://www.upatras.gr/el/node/9785