Οι φοιτητές που έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: eutuxia@math.upatras.gr) να δηλώσουν τον τρόπο παραλαβής των πτυχίων τους.

Αρχική Ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις: https://my.math.upatras.gr/forum6/thread5352.html