Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου τους, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση ορκωμοσίας τους ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: eutuxia@math.upatras.gr).

Αρχική Ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις: https://my.math.upatras.gr/forum6/thread5257.html