Οι δικαιούχοι φοιτητές σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής του Τμήματος, δεν μπορεί να συνδεθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών του Υπουργείου, πιθανόν κάποια απο τα απαραίτητα στοιχεία είναι ανεπαρκή ή μη έγκυρα ή δεν περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα αρχεία που εστάλησαν στο Υπουργείο.
Οι δικαιούχοι φοιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο email secr-math@math.upatras.gr με τίτλο: Αδυναμία Αίτησης Μετεγγραφής και στο σώμα του μηνύματος/κειμένου θα αναγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία και περιγραφή του προβλήματος.