Οι φοιτητές που έχουν 'ανεβάσει' την
διπλωματική/μεταπτυχιακή/διδακτορική τους εργασία στην πλατφόρμα του Νημερτής, ως αποδεικτικό της κατάθεσης εργασίας, θα λαμβάνουν μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης και όχι έντυπη βεβαίωση κατάθεσης.

Το παραπάνω ισχύει για όλους τους φοιτητές που κατέθεσαν την εργασία τους στο Νημερτής από τις αρχές Μαρτίου και μετά.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση,

Γούδη Αλεξάνδρα

--
Από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Tηλ: 2610 969621 | W: https://library.upatras.gr