Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών, οι πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - εξέτασης "eClass" και "exams.eclass" του Πανεπιστημίου Πατρών (https://eclass.upatras.gr και https://exams.eclass.upatras.gr), δεν θα είναι διαθέσιμες την Κυριακή 7 Ιουνίου από 08:00 έως 12:00, λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.8.2 στην 3.8.3

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικτύων & Μηχανοργάνωσης Θεόδωρος Σερεμέτης