Οι δηλώσεις ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής από το 2000-01 έως και το 2014-15, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου http://eadmin.math.upatras.gr/uni/up...math/index.jsp από την Δευτέρα 18/05/2020 έως και την Κυριακή 07/06/2020 23:59.

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθμ 6/11.11.2019 Συνέλευσης του Τμήματος, οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα επιλογής χρωστούμενων χειμερινών μαθημάτων ΚΟΡΜΟΥ 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου καθώς και μαθημάτων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 7ου εξαμήνου.
Πιο συγκεκριμένα τους δίνεται η δυνατότητα επιλογής και μαθημάτων κατεύθυνσης διαφορετικής από αυτήν που έχουν οι ίδιοι επιλέξει, τα οποία θα χρεωθούν ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα επιλογής χειμερινών μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την επιλογή μαθημάτων κορμού 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου από τους επι πτυχίω φοιτητές, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνει απο τον φοιτητή επιλογή τμήματος/διδάσκοντα σύμφωνα με την επιθυμία του προκειμένου να κατοχυρωθεί ο βαθμός του φοιτητή μετά την συμμετοχή του στις εξετάσεις.
Η επιλογή διδάσκοντος/τμήματος για τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (χειμερινά ή εαρινά) ισχύει για το εκάστοτε μάθημα για ολόκληρη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020.

Συμβουλευτείτε το ΝΕΟ οδηγό σπουδών 2019-2020: https://www.math.upatras.gr/media/at...gr_lvrh2Jz.pdf

Για τη δήλωση Μαθημάτων/Τμημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας εγγραφής καλούνται οι φοιτητές σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού πρόσβασης να απευθυνθούν άμεσα στο Τμήμα Δικτύων προκειμένου να παραλάβουν αυτοπροσώπως ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα, πάσο, αστυνομική ταυτότητα). Τα γραφεία του UPnet βρίσκονται στο δεύτερο όροφο της νότιας πτέρυγας του Κτιρίου Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στο Γραφείο Αρωγής (Helpdesk) του Upnet τηλ: 2610 962600 και email: helpdesk@upnet.gr