Το περιοδικό Topology and its Applications, το οποίο είναι το αρχαιότερο και εγκυρότερο περιοδικό στον Τομέα της Τοπολογίας, αφιέρωσε ειδικό τόμο 566 σελίδων για τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ με τίτλο: 2018 International Conference on Topology and its Applications, July 7-11, 2018, Nafpaktos, Greece (http://www.lepantotopology.gr)
Guest Editors του τόμου είναι, από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου μας, ο Καθηγητής Δημήτρης Γεωργίου και ο Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Ηλιάδης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Α. Μεγαρίτης και από το University of Amsterdam ο Καθηγητής Jan van Mill. (vol. 275, 15 April 2020).

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερα διεθνή συνέδρια (2006, 2010, 2014 και 2018) στον Τομέα της Τοπολογίας με συμμετοχή επιστημόνων από τουλάχιστον 40 χώρες και παρουσίαση 160-170 ερευνητικών διαλέξεων και το περιοδικό Topology and its Applications αφιέρωσε ειδικούς τόμους για όλα τα συνέδρια της Τοπολογίας προβάλλοντας διεθνώς το Τμήμα Μαθηματικών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα Συνέδρια Τοπολογίας αναφέρονται διεθνώς ως: University of Patras International Conferences on Topology and its Applications ( http://at.yorku.ca/topology/series.htm)

Συγχαρητήρια στους Συναδέλφους για την επιμονή, τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητά τους όλα αυτά τα χρόνια, κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς και για την προσπάθεια αναγνώρισης του έργου που πραγματοποιείται στο Τμήμα Μαθηματικών και συμβάλλει στην προβολή της Σχολής και Ιδρύματος.

Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Πάτρα

Τηλ. 2610 969638 - 2610 996275
Fax 2610 997245
email: nsdean@upatras.gr