Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας διάδοσης του κορωνοϊού, η επικοινωνία, υποβολή και διεκπεραίωση των αιτημάτων/υποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο των ενδιαφερομένων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και του κοινού, θα πραγματοποιείται εφεξής εξΆ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής αποστολής, προς αποφυγή συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων σε χώρους και γραφεία των διοικητικών οργανικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματειών (Τμημάτων και Σχολών) και των αυτοτελών μονάδων του Ιδρύματος.

Στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών στις διευθύνσεις: https://www.upatras.gr/el/admin_services https://www.upatras.gr/el/departmentsΟι Προϊστάμενοι

Γενικής Διεύθυνσης
Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

Μαρίνα Κορφιάτη


Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

Χαράλαμπος Ροδόπουλος


Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων

Αχιλλέας Χαντζόπουλος