Ενημερώνουμε τους φοιτητές Έτους Εισαγωγής 2015 ότι οι δηλώσεις ΕΑΡΙΝΩΝ Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 παρατείνονται έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πάσης φύσεως προβλήματα με την επιλογή των μαθημάτων τους (δεν τους επιτρέπεται η επιλογή μαθήματος επιλογής απο άλλη κατεύθυνση, δεν τους επιτρέπεται η επιλογή του διδάσκοντα της αρεσκείας τους σε μαθήματα κορμού κ.λ.π.) όπως αποστέλλουν μέηλ με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Μ.), την κατεύθυνση που ακολουθούν καθώς και το μάθημα που επιθυμούν καθώς και σε ποιο εξάμηνο θέλουν να το δηλώσουν, στο μέηλ: eutuxia@math.upatras.gr (Ευτυχία Πολυχρονάκη)

https://my.math.upatras.gr/forum6/thread4703.html