Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Εγγραφές Επιτυχόντων Φοιτητών 2019-2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών

 1. #1
  Εξέχων Μέλος Eίδωλο του eutuxia
  Ημερομηνία Εγγραφής
  Jul 2014
  Τοποθεσία
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Δημοσιεύσεις
  1,650

  Επείγουσα Ανακοίνωση Εγγραφές Επιτυχόντων Φοιτητών 2019-2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών

  Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,

  Επισυνάπτεται η αρ. πρωτ. 151998/ΓΔ1/30.9.2019 εγκύκλιος με θέμα « Αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή», του ΥΠΕΘ για ενημέρωσή σας.

  Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 ώρα 23:59 οι εγγραφέντες βάσει των αρχείων του Υ.ΠΑΙ.Θ, πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται KAI να αναρτήσουν σε μορφή pdf (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλες μορφές όπως doc, jpeg κλπ) τα παρακάτω:

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  • καθώς και μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (δεν έχει σημασία αν θα είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)


  Προσοχή!
  Για την επισύναψη των δικαιολογητικών θα πρέπει πρώτα να έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία εισαγωγής σας και η αίτησή σας να έχει πάρει έναν μοναδικό αριθμό. Βεβαιωθείτε πριν την εκκίνηση της επισύναψης ότι έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σας.


  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δίδεται ένας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ο οποίος ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η διαδικασία. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΗΝ καλείται για επιβεβαίωση στην Γραμματεία!

  Η Γραμματεία μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφών θα προχωρήσει στην επαλήθευση των στοιχείων των παραπάνω φοιτητών που αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του Υ.ΠΑΙ.Θ, σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητά τους και στο έντυπο στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

  Σε περίπτωση που παρατηρούνται αναντιστοιχίες στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή σε άλλα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή (βλέπε παράρτημα Β’ με αρ. πρωτ 157104/ A3/21-9-18 Υ.Α. η Γραμματεία προβαίνει στην άμεση διόρθωσή τους στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος (σύμφωνα με τα στοιχεία της αναρτημένης στο σύστημα Αστυνομικής Ταυτότητας και του ΑΜΚΑ).

  Μετά τον παραπάνω έλεγχο η Γραμματεία οριστικοποιεί την αίτηση, εγκρίνει την εισαγωγή των φοιτητών και στη συνέχεια εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής και τους κωδικούς πρόσβασης για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Για τις περιπτώσεις εγγραφέντων φοιτητών, που τυχόν δεν εισέλθουν στην πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος για να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία και να αναρτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει η Γραμματεία σε επαλήθευση των στοιχείων τους, η Γραμματεία δεν θα προβεί σε οριστικοποίηση εγγραφής και σε καμία άλλη ενέργεια.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  Οι φοιτητές αφού ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, θα παρακολουθούν τις ανακοινώσεις καθώς θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των νεοεισερχόμενων για την προσέλευση των νεοεισερχομένων στη Γραμματεία εφόσον το επιθυμούν, για να παραλάβουν το πιστοποιητικό εγγραφής τους και τους κωδικούς πρόσβασης σε συγκεκριμένες μέρες με αλφαβητική κατανομή.

  1. Επισημαίνεται ότι, στο κεφάλαιο 4 της με αρ. πρωτ 157104/ A3/21-9-18 Υ.Α ορίζεται διαδικασία χορήγησης κωδικών πρόσβασης για τυχόν περιπτώσεις πρωτοετών φοιτητών που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Γραμματεία του Τμήματος, για εξαιρετικούς λόγους. Ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματός μας, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία των μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
  2. Η φυσική παρουσία των φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος δεν κρίνεται απαραίτητη. Οι φοιτητές ΩΣΤΟΣΟ θα μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία προκειμένου να παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασής τους και πιστοποιητικά εγγραφής τους, σύμφωνα με ανακοίνωση που ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ και θα ορίζει συγκεκριμένες ημέρες με βάση την αλφαβητική κατανομή.
  3. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υ.ΠAI.Θ, ο επιτυχών που αιτείται την ηλεκτρονική εγγραφή του στο Τμήμα επιτυχίας του, είχε την υποχρέωση να δηλώσει αν είναι ήδη εγγεγραμμένος σε κάποιο άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας απο προηγούμενο έτος και να αιτηθεί τη διαγραφή του από αυτό. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προέβει στην παραπάνω ενέργεια ως όφειλε, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματός μας το αποφοιτήριο (βεβαίωση διαγραφής) από το προηγούμενο Τμήμα φοίτησής του σε έντυπη μορφή


  Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία ηλεκτρονικά:

  Ευτυχία Πολυχρονάκη eutuxia@math.upatras.gr
  Μαρία Θωμοπούλου: mthomopoulou@math.upatras.gr

  Σχετικά με το θέμα των Μετεγγραφών παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας!
  Θα υπάρξει εκ νέου ανάρτηση όταν θα έχουμε ΕΠΙΣΗΜΗ ενημέρωση από το Υπουργείο.
  Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες -??????? ??????????? 2019.pdf   -?????????-????????2019_signed.pdf  
  Τελευταία επεξεργασία από eutuxia; 01-10-2019 την 15:24.
  ========================================
  Ευτυχία Πολυχρονάκη
  Διοικητικός Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών (γραφείο 152)
  265 04 Πάτρα
  ΕΛΛΑΔΑ
  ========================================
  tel:+30-2610-996748
  fax: +30-2610-997186
  email: eutuxia@math.upatras.gr
  ========================================

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

 • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
 •  
 • BB κώδικας είναι Ενεργός
 • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
 • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
 • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
 • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)