Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
για το Π.Μ.Σ. «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Τμήματος Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι αιτήσεις Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/

μέχρι την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναληπτική πρόσκληση μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=57&t=24942


Π.Μ.Σ. «Σπουδές στα Μαθηματικά»
Τμήματος Μαθηματικών
Σ.Φ.Ε.-Πανεπιστήμιο Αγαίου
Κτήριο Ηγεμονικού Μεγάρου
Νέο Καρλόβασι, 83200 Σάμος
Τηλ.+302273082103
Fax +302273082007
e-mail : dmmath@aegean.gr