Παρακαλούνται οι κ.κ. φοιτητές οι οποίοι χρειάζονται βεβαίωση παρουσίας στη εξέταση κάποιου μαθήματος, να τη ζητούν από τους αρμόδιους διδάσκοντες του μαθήματος που εξετάζονται.

Φοιτητές οι οποίοι περιμένουν να τους χορηγηθεί βεβαίωση για κάποιο μάθημα στο οποίο ήδη εξετάστηκαν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο διδάσκοντα, και όχι με τη Γραμματεία, για την παραλαβή της.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος