Κυρίες / Κύριοι
Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2018-2019 στη Γαλλική γλώσσα, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω, προκειμένου οι φοιτητές να φροντίσουν τα σχετικά με τις εξετάσεις τους:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 09.00΄-11.00΄ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΛΗ: GRAMMAIRE DOSSIERS 1,2,3,4,5.
UNITÉS 0,1 MÉTHODE PRÊTS…. PARTEZ A1… A2!

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 09.00΄-11.00΄ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΛΗ: UNITÉS 09,10,11,12 MÉTHODE VITE ET BIEN 1

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 11.00΄-13.00΄ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΛΗ: UNITÉ 0 MÉTHODE PRÊTS…. PARTEZ B1
COCKTAILS (TEXTE)
LES DEUX BRILLANTS (TEXTE)

UNITÉS 1,2,3,4 MÉTHODE VITE ET BIEN 2 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 11.00΄-13.00΄ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΛΗ: PROPOS SUR LA VITESSE (TEXTE)
LE PASSE MURAILLE (TEXTE)
PARISIENS ET PROVINCIAUX (TEXTE)

Παράκληση, στα πλαίσια του δυνατού, να μου κοινοποιήσετε τον αριθμό των φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα (αριθμός αντιτύπων θεμάτων - θέμα οικονομίας χαρτιού).

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι ας απευθύνονται στον διδάσκοντα, είτε προσωπικά στις ώρες γραφείου, είτε με e-mail.
Ώρες γραφείου: Τρίτη 09.30-11.30 και Πέμπτη 09.30-11.30
Ευχαριστώ για την συνεργασία

Ο διδάσκων
Ανδρέας Βελισσάριος