Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους (απεργία - κατάληψη των διοικητικών μονάδων) και στις 26 Ιουνίου, με άμεσο αποτέλεσμα τη μη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών