Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας,
Προς ενημέρωση των διδακτορικών σας φοιτητών, σας γνωστοποιώ ότι ανακοινώθηκε η 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών βλ. http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/
Έναρξη Υποβολών: 21/01/2019
Λήξη Υποβολών: 25/02/2019

Με εκτίμηση,
Μιχαήλ Ν. Βραχάτης
--
__________________________________________________ ___

Michael N. Vrahatis, Ph.D., Professor,
Computational Intelligence Laboratory (CILab),
Department of Mathematics,
University of Patras,
GR-26110 Patras, Greece

Email: vrahatis@math.upatras.gr
URL: http://www.math.upatras.gr/~vrahatis/
__________________________________________________ __
--
__________________________________________________ ___

Michael N. Vrahatis, Ph.D., Professor,
Computational Intelligence Laboratory (CILab),
Department of Mathematics,
University of Patras,
GR-26110 Patras, Greece

Email: vrahatis@math.upatras.gr
URL: http://www.math.upatras.gr/~vrahatis/
__________________________________________________ __