Οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου, των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών με έτος εισαγωγής από το 2000 έως 2013, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου http://eadmin.math.upatras.gr/uni/up...math/index.jsp από σήμερα αργά το απόγευμα 28/11/2014 έως και Παρασκευή 12/12/2014 23:59.

Οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα σύμφωνα με όσα τους προτείνει το ηλεκτρονικό σύστημα. Συγκεκριμένα:

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2010 έως και 2013 θα κάνουν δηλώσεις με βάση το διαφορετικό πλήθος ects μονάδων ανά εξάμηνο σπουδών (βλ. συνημμένο 1)
Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2000 έως και 2009 δηλώνουν σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις που ίσχυσαν το προηγούμενο ακαδ. Έτος 2013-2014 (βλ. συνημμένο 2)

Για τη δήλωση Μαθημάτων/Τμημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας εγγραφής καλούνται οι φοιτητές σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού πρόσβασης να απευθυνθούν άμεσα στο Τμήμα Δικτύων προκειμένου να παραλάβουν αυτοπροσώπως ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα, πάσο, αστυνομική ταυτότητα). Τα γραφεία του UPnet βρίσκονται στο δεύτερο όροφο της νότιας πτέρυγας του Κτιρίου Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στο Γραφείο Αρωγής (Helpdesk) του Upnet τηλ: 2610 962600 και email: helpdesk@upnet.gr