Οι ανανεώσεις εγγραφών (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ οι δηλώσεις μαθημάτων για τις οποίες θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση) του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019, των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών με έτος εισαγωγής το 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου: https://progress.upatras.gr/ από το Σάββατο 01/09/2018 έως και την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 23:59.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

H εγγραφή στο εξάμηνο είναι απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ακολουθήσει (στο μέλλον) η δήλωση μαθημάτων εξαμήνου!