Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος οτι έχει ενημερωθεί ο υπευθυνος για τεχνικά θέματα της μηχανοργάνωσης για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με τις εγγραφές.Οι εγγραφές θα πάρουν παράταση.
Οταν το πρόβλημα λυθεί θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών.