Την επόμενη Δευτέρα 23 Απριλίου, αρχίζουν από την πλατφόρμα του mathesis.cup.gr οι διαλέξεις του νέου Μαθήματος "Προχωρημένος προγραμματισμός με Python". Είναι ένα διαδικτυακό μάθημα, συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος "Εισαγωγή στην Python" του Mathesis.
Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει τις γνώσεις του στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python, μια γλώσσα που έχει ευρεία χρήση στις μέρες μας. Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα, αφορούν:
(α) τον προγραμματισμό με αντικείμενα,
(β) τη μόνιμη αποθήκευση δεδομένων,
(γ) τον προγραμματισμό γραφικών διεπαφών και
(δ) τεχνικές ανάπτυξης παιχνιδιών.
Το μάθημα, διάρκειας 6 εβδομάδων, απαιτεί 60 ώρες μελέτης συνολικά —10 ώρες την εβδομάδα— και περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα ανάπτυξης πιο σύνθετων εφαρμογών, όπως παιχνίδια. Είναι κατάλληλο για ανθρώπους που έχουν ήδη κάποιες γνώσεις προγραμματισμού στην Python ή άλλη γλώσσα και ενδιαφέρονται να αναπτύξουν πιο απαιτητικές εφαρμογές με την Python, στη δουλειά τους ή στον ελεύθερο χρόνο τους.
Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://mathesis.cup.gr/courses/cour...S1.2+18B/about

Νίκος Αβούρης
Καθηγητής - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
--
University of Patras - HCI Group
http://hci.ece.upatras.gr/avouris
--
University of Patras - HCI Group
http://hci.ece.upatras.gr/avouris