Κυρίες/ιοι

Με την ευκαιρία της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 σας πληροφορούμε ότι η εξετάσεις όλων των επιπέδων στη Γαλλική γλώσσα θα γίνουν στις 30 Αυγούστου 2017 στις 10.00΄-12.30΄.

Παρακαλώ λοιπόν να γνωστοποιήσετε στους ενδιαφερόμενους φοιτητές σας και στους επί πτυχίω να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις στο mail μου avelissa@upatras.gr προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διαδικασίες (αίθουσα ανάλογα του αριθμού των συμμετεχόντων, θέματα κλπ.)

Στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία

Ο Διδάσκων

Δρ.Ανδρέας Βελισσάριος
Υ.Γ.1 Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων 29/08/2017 ώρα 14.00'
Υ.Γ.2 Πληροφορίες για Εξεταστέα Ύλη ανά επίπεδο στο e-class του μαθήματος (πρόσβαση ελεύθερη).