Σας γνωστοποιούμε ότι στον ιστότοπο www.upatras.gr/index/page/id/152 έχει αναρτηθεί ο επικαιροποιημένος Οδικός Χάρτης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, ο οποίος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του Ιδρύματός μας, καθώς και λοιπά θέματα σπουδών.