Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες οι οποίοι δικαιούνται το επιμίσθιο του Επικουρικoύ Έργου για το Οικονομικό Έτος 2015 μέσω του ΕΛΚΕ (δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις εδώ κι εδώ) θα πρέπει τη Δευτέρα 04/07/2016 να προσέρθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (κ. Κολιόπουλος) προκειμένου να παραλάβουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αφού συμπληρώσουν κατάλληλα, πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (κ. Παναγιώτα Γιωτοπούλου) μαζί με μια φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας που να αποδεικνύει τον φορέα της ασφάλισής τους για το 2015.