Από το Τμήμα Μαθηματικών ανακοινώνεται ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. Μπορείτε να τον βρείτε εδώ (έκδοση 07.09.2014).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος