Ενημερώνονται οι κκ φοιτητές με έτος εισαγωγής από το έτος 2012 έως και 2014, ότι σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών, Τρίτη 08 Μαρτίου 2016 έως και την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 ώρα 23:59, το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων μαθημάτων (http://eadmin.math.upatras.gr/uni/up...math/index.jsp) θα παραμείνει ανοικτό, προκειμένου οι φοιτητές να προχωρήσουν στη δήλωση των μαθημάτων τους.

Οι εν λόγω φοιτητές πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα σύμφωνα με όσα τους προτείνει το ηλεκτρονικό σύστημα. Συγκεκριμένα:

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων του εξαμηνιαίου Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη δήλωση μαθημάτων του κάθε φοιτητή, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • τις εξήντα (60) ECTS μονάδες προκειμένου για φοιτητή του δευτέρου έτους,
  • τις εξήντα πέντε (65) ECTS μονάδες προκειμένου για φοιτητή του τρίτου έτους,
  • τις εβδομήντα (70) ECTS μονάδες προκειμένου για φοιτητή του τετάρτου έτους,Κατά τη δήλωση μαθημάτων, μέσα στο όριο των ECTS μονάδων του κάθε εξαμήνου, πρέπει να εξαντλούνται:
[1] κατά πρώτη προτεραιότητα τα μαθήματα κορμού προηγουμένων εαρινών εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό,
[2] κατά δεύτερη προτεραιότητα τα μαθήματα κορμού του εξαμήνου φοίτησης του φοιτητή,
[3] και, κατά τρίτη προτεραιότητα, μαθήματα επιλογής τα οποία στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχουν τοποθετηθεί σε εξάμηνο σπουδών προηγούμενο ή ίδιο με το εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή.
Στη συνέχεια, και πάντα μέσα στο όριο των ECTS μονάδων του κάθε εξαμήνου, ο φοιτητής μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να συμπεριλαμβάνει στη δήλωσή του και μέχρι ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει τοποθετηθεί σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών από εκείνο της φοίτησής του.
Οι φοιτητές στις εξαμηνιαίες δηλώσεις μαθημάτων για τα εξάμηνα 1 έως 8, οφείλουν να επιλέξουν μαθήματα που να συμπληρώνουν τουλάχιστον 30 ECTS μονάδες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή διδάσκοντος/τμήματος για τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για την κατοχύρωση του βαθμού του φοιτητή μετά την συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Συμβουλευτείτε το ΝΕΟ οδηγό σπουδών 2015-2016: http://www.math.upatras.gr/media/Ops_gr_15-16.pdf

Για τη δήλωση Μαθημάτων/Τμημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας εγγραφής καλούνται οι φοιτητές σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού πρόσβασης να απευθυνθούν άμεσα στο Τμήμα Δικτύων προκειμένου να παραλάβουν αυτοπροσώπως ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα, πάσο, αστυνομική ταυτότητα). Τα γραφεία του UPnet βρίσκονται στο δεύτερο όροφο της νότιας πτέρυγας του Κτιρίου Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στο Γραφείο Αρωγής (Helpdesk) του Upnet τηλ: 2610 962600 και email: helpdesk@upnet.gr