Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Τμήματος θα παραμείνουν κλειστές έως και 14 Αυγούστου 2014.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.