Τα παρακάτω δύο έγγραφα απευθύνονται στον Σύλλογο των Προπτυχιακών Φοιτητών και ζητούν:
  1. τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου.
  2. τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος