Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία όσων ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014 και κατέθεσαν μέχρι σήμερα 16/07/2014 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία, θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014.

Παρακαλείσθε θερμά να μην επικοινωνείτε άλλο με τη Γραμματεία για θέματα σχετικά με την ορκωμοσία. Νεώτερη ανακοίνωση θα δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς επίσης και τον ονομαστικό κατάλογο των προς ορκωμοσία φοιτητών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος