Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας με έτος Εισαγωγής 2000 έως και 2014, ότι σύμφωνα με απόφαση της αρ. 1/05.10.2015 Συνέλευσης του Τμήματος οι εγγραφές (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ οι δηλώσεις μαθημάτων για τις οποίες θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση) Χειμερινού εξαμήνου παίρνουν παράταση μέχρι και την Παρασκευή 09/10/2015 και ώρα 23:59.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε αίτηση η οποία αφορά σε εκπρόθεσμη εγγραφή μετά την Παρασκευή 09/10/2015, θα απορρίπτεται εκ των προτέρων σύμφωνα με την ίδια απόφαση της Συνέλευσης!

Επιπλέον οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις ημερομηνίες δήλωσης των μαθημάτων, οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει ΠΑΡΑΤΑΣΗ του χρονικού διαστήματος υποβολής τους.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου: http://eadmin.math.upatras.gr/uni/up...math/index.jsp

Για την ηλεκτρονική εγγραφή απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας εγγραφής καλούνται οι φοιτητές σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού πρόσβασης να απευθυνθούν άμεσα στο Τμήμα Δικτύων προκειμένου να παραλάβουν αυτοπροσώπως ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα, πάσο, αστυνομική ταυτότητα). Τα γραφεία του UPnet βρίσκονται στο δεύτερο όροφο της νότιας πτέρυγας του Κτιρίου Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στο Γραφείο Αρωγής (Helpdesk) του Upnet τηλ: 2610 962600 και email: helpdesk@upnet.gr