Το AI-Hub (Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) προκηρύσσει για τρίτη συνεχή χρονιά (2024) διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης για προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Όλες οι πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του AI-Hub (http://ai-hub.ece.upatras.gr).

Προθεσμία υποβολής: 30/9/2024.

Εκ μέρους του AI-Hub,
Αν. Καθ. Κυριάκος Σγάρμπας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών