Ο ιστότοπος του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση ctl.upatras.gr, αλλά και από τη διαδρομή www.upatras.gr > Εκπαίδευση > Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης. Στον ιστότοπο έχουν αναρτηθεί πρωτότυπα εκπαιδευτικά υλικά, κείμενα αναφοράς και ανακοινώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από το ΚΕΔΙΜΑ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 - «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (MIS 5161689).