Το Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, πρόκειται να οργανώσει ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και διαβούλευσης για μέλη του διδακτικού προσωπικού (15 και 16 Ιανουαρίου) με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού και την ένταξη του σχετικού προβληματισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, σε συνέχεια του σχετικού μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Γραφείο της UNICEF. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα ελληνικά πανεπιστήμια με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρόμοια με αυτά που έχει δημιουργήσει η UNICEF σε άλλες χώρες. Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και θα υλοποιηθεί με διά ζώσης συμμετοχή.
Για λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.office.com/e/JZm1CaStr2