Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος M2BRIDGE:

(https://tu-dresden.de/ing/maschinenw...et_language=en)

στο οποίο συμμετέχουν το Πολυτεχνείο της Δρέσδης (TUD) και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημιου Πατρών (UPAT), οι “Ημέρες Συνεργασίας” σχεδιάστηκαν για την προώθηση της συνεργασίας, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και την εξερεύνηση πιθανών πεδίων συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, με έμφαση στις Επιστήμες Μηχανικών.

Η παραπάνω εκδήλωση θα λάβει χώρα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2023, και είναι ανοιχτή για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, κυρίως στους φοιτητές που επιθυμούν να εξερευνήσουν πιθανές συνεργασίες με το Πολυτεχνείο της Δρέσδης, όπως πρακτική άσκηση, κοινές διδακτορικές σπουδές και άλλες κοινές πρωτοβουλίες στις Επιστήμες Μηχανικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Η είσοδος είναι δωρεάν.

Απο το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών

Παντελής Νικολακόπουλος και Αγγελος Φιλιππάτος