ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Νέες προσεγγίσεις & Προοπτικές”

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: "Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστήμιου Πατρών" με MIS 5073616 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς πόρους, διοργανώνει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00 π.μ., στo αμφιθέατρο Ι.4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, με θέμα:
“Η Διασφάλιση Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Νέες προσεγγίσεις & Προοπτικές”

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου "Αναβάθμιση της λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών" η οποία είχε ως βασικό στόχο την βελτιστοποίηση και προτυποποίηση της εσωτερικής λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου για την καταγραφή και τον υπολογισμό των απαραίτητων στοιχείων και δεικτών.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει με εισήγησή της η Γενική Διευθύντρια της ΕΘ.Α.Α.Ε. Δρ Χριστίνα Μπέστα.
Η ημερίδα θα έχει υβριδική μορφή, δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης με φυσική παρουσία και διαδικτυακά μέσω live streaming, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες.
Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται εδω

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Μαντζαβίνος Διονύσιος