Αξιότιμα μέλη της κοινότητας,

Ανακοινώνουμε την έναρξη του ερευνητικού έργου TwinAIR: Ψηφιακά δίδυμα διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους για υγιεινή διαβίωση στις 01/09/2022, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe. Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Στυλιανό Καρατζά, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος του έργου, με τη σύμπραξη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του τμήματος Φυσικής και του τμήματος Ιατρικής.

Το TwinAIR στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων (Indoor Air Quality-IAQ) λαμβάνοντας υπόψη την περίπλοκη αλληλεπίδρασή του με ποικίλους εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων (ψηφιακά δίδυμα, χημικοί, περιβαλλοντικοί και εικονικοί αισθητήρες, gamification κ.ά.), για τον εντοπισμό ρύπων και παθογόνων μικροοργανισμών με σκοπό την κατανόηση των επιπτώσεών τους στην υγεία, τον έλεγχο των συστημάτων και υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την υιοθέτηση περισσότερο υγιεινών και βιώσιμων συμπεριφορών.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 23 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο, και 6 χώρες πιλότοι (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Αγγλία, Σουηδία και Γερμανία) στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές σε 40 κατοικίες, 8 κτίρια δημόσιας διοίκησης, 2 νοσοκομεία, 70 σχολεία, καθώς και σε επιλεγμένους τύπους οχημάτων (π.χ. λεωφορεία), ενώ στις πιλοτικές εφαρμογές θα συμμετέχουν συνολικά περισσότεροι από 4000 χρήστες (3000 μαθητές, 200 κάτοικοι, 500 εργαζόμενοι και 300 ασθενείς/προσωπικό).

H εναρκτήρια εκδήλωση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 20-21/10/2022.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαχείρισης του έργου και τον επικεφαλής της, κ. Στυλιανό Καρατζά στο email: stylianos.karatzas@upatras.gr ή στο τηλέφωνο 2610 996514.