Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης" (Higher Education Policy Network - HEPNet) που έχει συγκροτηθεί από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα ανακοινώνει την έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2020 (τεύχους 3/2020) του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (InfoNews) για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο. Όλα τα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Δικτύου http://hepnet.upatras.gr. Τα τεύχη του 2018 είναι αναρτημένα στον σύνδεσμο http://hepnet.upatras.gr/index.php/e.../infonews-2018, ενώ τα τεύχη του 2019 είναι αναρτημένα στον σύνδεσμο http://hepnet.upatras.gr/index.php/e.../infonews-2019. Μαζί με τα τεύχη του καθενός από τα έτη 2018 και 2019 έχουν αναρτηθεί στον ίδιο σύνδεσμο και τα επικαιροποιημένα ευρετήρια για ολόκληρο το αντίστοιχο έτος. Τα τεύχη του 2020 θα αναρτώνται κάθε μήνα στον σύνδεσμο
http://hepnet.upatras.gr/index.php/e.../infonews-2020 μαζί με τα ευρετήρια για το 2020 τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε μήνα. Στόχος του Ενημερωτικού Δελτίου InfoNews είναι να ενημερώνει με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο την πανεπιστημιακή κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο, για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις και για τα όσα σημαντικά συμβαίνουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση έξω και πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας.

Εκ μέρους του Δικτύου
Διονύσης Κλάδης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Υπεύθυνος για την επιλογή/παρουσίαση των δημοσιευμάτων και για την επιμέλεια της έκδοσης

--
Stamelos Georgios
University of Patras
University Campus/TEPEKE
Gr-26500 Rion Achaias
tel: +30-2610-969729
fax: +30-2610-993437
URL: http://hepnet.upatras.gr