Το Πανεπιστήμιο Πατρών, κατανοώντας τις δυσκολίες που επιφέρει ο εγκλεισμός και η κοινωνική απομόνωση εν’ όψη των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη του COVID-19, σας ενημερώνει ότι από σήμερα θα παρέχεται εξ αποστάσεως ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική κατά το διάστημα αντιμετώπισης της πανδημίας και ισχύος των περιοριστικών μέτρων, σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Η γραμμή ψυχολογικής στήριξης είναι μια πρωτοβουλία της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΚΟ). Συνεργάζεται για το λόγο αυτό και για τη περίοδο ισχύος των μέτρων, με το Κλινικό Παρατηρητήριο, δομή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Έμπειροι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί των δομών, θα απαντούν καθημερινά στα σχετικά αιτήματα με επαγγελματική εχεμύθεια.

Στη γραμμή Ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής μπορούν να απευθύνονται όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου προκειμένου να λάβουν:
-ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη
- συμβουλές για τη διαχείριση άγχους, και στρεσογόνων καταστάσεων
- συμβουλές για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ενηλίκων

Η ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική γίνεται:
- μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο: 2610969696
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eko@upatras.gr
- μέσω skype κατόπιν σχετικού αιτήματος στο eko@upatras.gr
Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση της Κοινωνικής Μέριμνας μπορείτε να βρείτε στο: https://eko.upatras.gr/
Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση του Κλινικού Παρατηρητηρίου μπορείτε να βρείτε στο: http://klinikoparatiritirio.com/

George N. Angelopoulos
Professor
Vice Rector
Students’ Care & Infrastructures, Energy & Sustainability
University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel: +30 2610 996606, +30 2610 997979, +30 2610 962108
Fax: +30 2610 997516
www.upatras.gr