ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Οι παραδόσεις των πτυχίων ΠΜΣ και Διδακτορικών Διατριβών, θα γίνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, παρουσία του Προέδρου ή του Αν. Προέδρου, στο χρόνο που έχει ανακοινωθεί.

Τα Τμήματα θα καθορίζουν το ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.

Ακυρώνονται οι τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων πρώην ΤΕΙ. Η παράδοση των πτυχίων τους θα γίνει στις Γραμματείες των Τμημάτων παρουσία των Προέδρων και Κοσμητόρων των Σχολών.

Τα Τμήματα θα καθορίζουν το ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι

Ματαιώνονται οι τελετές ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Επομένως, όλοι οι απόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές θα παραλάβουν τα πτυχία τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος,

σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε Γραμματεία χωριστά. Οι πτυχιούχοι προσέρχονται στη Γραμματεία μόνοι τους χωρίς συνοδά μέλη. Ο ρυθμός προσέλευσης και ο αριθμός των πτυχιούχων καθορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η Πρύτανις
Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου