ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Αγαπητές/οι,

Σας αποστέλλουμε λεπτομέρειες που αφορούν στα μέτρα προστασίας διάδοσης του κορωνοϊού.

Δεδομένων των νέων μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοιού, σας ενημερώνουμε,

Α. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα Τμήματα.
Β. Η ερευνητική λειτουργία συνεχίζεται κανονικά αποφεύγοντας τη συνάθροιση πολλών ατόμων.
Γ. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά αποφεύγοντας τη συνάθροιση πολλών ατόμων.

προτείνουμε

Για την προστασία όλων, η συνεννόηση με τις διοικητικές υπηρεσίας, περιορίζεται στο τηλέφωνο και τα mails.
Οι παραδόσεις των πτυχίων ΠΜΣ και Διδακτορικών Διατριβών, θα γίνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, παρουσία του Προέδρου ή του Αν. Προέδρου, στο χρόνο που έχει ανακοινωθεί. Τα Τμήματα θα καθορίζουν το ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.
Ακυρώνονται οι τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων πρώην ΤΕΙ. Η παράδοση των πτυχίων τους θα γίνει στις Γραμματείες των Τμημάτων παρουσία των Προέδρων και Κοσμητόρων των Σχολών. Τα Τμήματα θα καθορίζουν το ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.

Δ. Έχουν δοθεί οδηγίες στο Προϊστάμενο των φοιτητικών εστιών κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών.
Ε. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Τμήματα του Πανεπιστημίου και άλλα Πανεπιστήμια, βρισκόμαστε σε συνεννοήσεις προκειμένου να επεξεργαστούμε λύσεις σε εκπαιδευτικό και νομικό πλαίσιο για την διδασκαλία που βρίσκεται σε αναστολή.

Επισημαίνουμε ότι, οι κανόνες υγιεινής και προφύλαξης αφορούν τη καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, διότι αποτελούν το πρώτο μέσο αναστολής διάδοσης του κορωνοιού.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΟΔΥ: 1135

Η Πρυτανεία είναι στη διάθεσή σας για ενημέρωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.