ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Στόχος των εργαστηρίων συμβουλευτικής είναι η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών είτε στη διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό τομέα που τους ενδιαφέρει, είτε στην ομαλότερη προσαρμογή τους στην ακαδημαϊκή πραγματικότητα.
Τα εργαστήρια συντονίζονται από εξειδικευμένους συμβούλους, πραγματοποιούνται σε ομάδες περιορισμένου αριθμού ατόμων και για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015, αφορούν στα εξής:
1. Στρατηγικές αναζήτησης εργασίας (Τρόποι αναζήτησης εργασίας, Βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή και συνέντευξη επιλογής προσωπικού) (4 εργαστήρια δίωρης διάρκειας)
2. Διαχείριση άγχους στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου ζωή (4 εργαστήρια δίωρης διάρκειας)

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο: Εργαστήρια Συμβουλευτικής Γραφείου Διασύνδεσης - Χειμερινό εξάμηνο ακαδ.έτους 2014-2015 | Γραφειο Διασυνδεσης Πανεπιστημιου Πατρων

«Η παρούσα πράξη Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).